top of page
Turkish Passport

Küresel Yetenek Vizesi

Bu vize türüne akademik ve araştırma faaliyetleri alanı ile bunların alt alanlarından herhangi birisinde “lider” ya da “potansiyel lider” konumunda olduğunu, uzman danışmanlarımızın hazırlayacağı destekleyici belgeler ve sunumun yardımıyla, ispatlayabilen 18 yaşından büyük gerçek kişiler başvurabilirler.

Working in Office

01

Küresel Yetenek Vizesi

Bu vize türüne akademik ve araştırma faaliyetleri alanı; fen bilimleri, sosyal bilimler, tıp, mühendislik, vb. ile bunların alt alanları, kültür ve sanat dünyası; dans, edebiyat, müzik, tiyatro, görsel sanatlar, mimarlık, moda tasarım, film, televizyon, yapım sonrası hizmetler, görsel efekt uzmanlığı, vb. ile bunların alt alanları, dijital teknoloji; fintech, gaming, siber güvenlik, yapay zekâ, vb. ile bunların alt alanlarından herhangi birisinde “lider” ya da “potansiyel lider” konumunda olduğunu, uzman danışmanlarımızın hazırlayacağı destekleyici belgeler ve sunumun yardımıyla, ispatlayabilen 18 yaşından büyük gerçek kişiler başvurabilirler:

 

  • · Yapılan bütün başvurularda “endorsement” alınmış olması şartı vardır.

 

Başvurunun en erken UK’de olunmak istenen tarihten 3 ay önce yapılması gerekmektedir.

Örneğin; 15 Haziran’da UK’de olunmak isteniyorsa 16 Mart’tan itibaren başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Başvuru türüne göre UK’deki ilgili resmî meslek kuruluşuna, başvuru sahibinin niteliklerini anlatan kapsamlı bir dosyanın hazırlanıp sunulması gerekmektedir. Bu sürecin olumlu sonuçlanması ile başvuru sahibine 3 ay boyunca geçerli olan bir “endorsement letter” tebliğ edilir.

 

Bu vize ile, başvurunun tür ve niteliğine bağlı olarak, UK’de 5 yıla kadar oturum almak mümkündür.

Yine başvurunun türüne ve başvuru sahibinin UK’deki iş faaliyetlerine bağlı olarak 3. ya da 5.yılın sonunda doğrudan ILR (Indefinite Leave to Remain) başvurusunda bulunma, 6. Yılın sonunda ise vatandaşlığa başvurma hakkı vardır.

 

Başvuru süreci UK dışından başvurularda 3 hafta, UK dışından başvurularda 8 hafta sürmektedir.

Diğer pek çok vize türünden farklı olarak global talent visa türünde herhangi bir İngilizce bilgisi düzey şartı yoktur.

 

Benzeri biçimde bu vize türünde herhangi bir “UK’de tanımlanmış minimum bir geliri elde etme” şartı da yoktur.

 

Özetle, Global Talent Visa’nın sağladığı haklar kısaca şöyledir: 5 yıla kadar oturum, Self-employed/şirket sahibi olarak faaliyet göstermenin yanı sıra

“permanent” statüsünde tam çalışma hakkı, Home Office’e herhangi bir bildirimde bulunma şartı olmaksızın iş alanı değiştirme ya da çalışmaya ara verme hakkı, lider başvurularında 5, potansiyel lider başvurularında 3 yıl sonra ILR’ye başvurabilme ve her halükârda 6. yıl tamamlandığında vatandaşlık hakkı.

bottom of page